X
 
 
 
 
Пет улици ще бъдат зона без автомобили, а място за разнообразни културни събития по време на шестото издание на „София диша" в столицата, предад...
8 От Теодор Спасов
Постът на омбудсмана в никакъв случай не е поредната административна длъжност в тромавата ни държавна админист...
Теодор Спасов
Знаете ли, че

Алберт Айнщайн не е говорил до три годишна възраст. На 12 години вече разбирал Евклидовата геометрия.